“Эмнэлгийн нөхцөлд амь тэнссэн үед үзүүлэх яаралтай тусламж” сэдэвт кредит цагийн сургалт

“Эмнэлгийн нөхцөлд амь тэнссэн үед үзүүлэх яаралтай тусламж” сэдвээр кредит цагийн сургалт явагдана.

Хэзээ: 2016.10.23-нд  10.00- 15.00 цагийн хооронд ОМИС-ийн хичээлийн танхимд болно.

Зохион байгуулагч: ОМИС-ийн ТДСА, Монголын яаралтай тусламжийн хөгжлийн нийгэмлэг.

503s14a-i1

Top